Sawijining Ati Manungsa ingkang Teteg nampi kahanan saking Gusti

Ing sawijining dina, ing sawijining wekdal, lan ing sawijining ati manungsa. Aku, nyandang klambi kluwuk werna putih ngangsur kuning tulang. nitih pit motor ingkang diparingi Simbok. Ngangsu kawruh ing sawijining sekolah paforit ing dalemku. Ora ngira ora nyana, ati rumangsa bungah saben pados kalian rencang. Mbuh alesanipun apa, kula mboten ngertos. Nglengganani basa kula amburadul, kula nyuwun agunging samodra pangaksami kalian sedaya ingkan maos tulisan kula.

Ra nyana, dina kuwi aku etuk ajaran mulya. Cerita jawa kang irah – irahane “SEPISAN lan PUNGKASAN” saged damel kula mbrebes mili neng ati. Cerita kang gawe semangat, nanging saged gawe rasa welas.

Sawijining tokoh ingkang gadhah kaluputan nanging gadhah semangat urip lan teteg atinipun nampi kahanan kaparing Gusti (Adri). Nalika mboten wonten tiyang liyan ingkang saged damel bungah atinipun tokoh wau. Kajaba tokoh setri (Ulin) ingkang satya mboten gadhah isin kekancan kalian tokoh sing cacat wau. Tibaning Gusti mundhut Adri, Ulin banjur ngrasa kelingan. Hambuh kenapa, sapa seng ngerti jeroning ati manungsa kajaba Gusti ingkang Maha Rumaos.

Ati ingkang Teteg nyandhang opo enenge, kahanan piye wae, Gusti sampun nyepakaken wadhah ingkang pantes. Ora ana sing luput dening Gusti.

Advertisements

13 thoughts on “Sawijining Ati Manungsa ingkang Teteg nampi kahanan saking Gusti

  • hehe, iya. terimakasih sudah membacanya. saya sebenarnya tidak lahir di jawa, tapi saya lama tinggal di jawa. saya juga sadar banyak teman sejawat banyak yang lupa bahasa ibunya. ini juga berawal dari pelajaran Bahasa Jawa di sekolah.
   berarti kak Alf Sukatmo juga dari jawa ya ?

    • wah kalau puisi jawa kayak geguritan itu masih banyak kata yang belum cukup saya mengerti. ditambah lagi bahasa jawa khususnya jawa tengah kan bertingkat, dari ngoko (kasar), krama madya (sedikit halus), sampai krama inggil (sangat halus) masih belum saya ketahui seluruhnya. apalagi contoh puisi jawa masih banyak yang menggunakan persajakan, belum banyak yang mengutarakan puisi jawa bebas. dan banyak puisi jawa yang seperti langgam, itu lebih sulit karena harus buat kalimat yang memiliki arti implisit dan memiliki filosofi dan mitologi. ya saya juga masih belajar kok, hehe.

     • iya sih..
      ada geguritan yang modern jg sbetulnya. Yg pernah saya baca karya Suryanto Sastroatmodjo. Beliau menuliskan geguritannya tanpa terlalu terpatok pd kaidah sastra jawa lama. Dengan bahasa ngoko alus.
      Saya rasa Hera tidak akan menemukan kesulitan, krn yg tulisan di atas ditulis dgn pengungkapan pikiran yg cukup bagus dlm bhs jawa.

 1. iya, geguritan karya Suryanto Sastroatmodjo memang tidak berpatokan, saya juga masih banyak membaca karya Ronggowarsito juga. cuma sekedar tambah wawasan.
  ya, kalau kesulitan atau tidak sebenarnya bukan dalam penulisannya, tapi dalam pemaparan di khalayak ramai. animo baca buku berbahasa Indonesia saja kurang, apalagi bahasa daerah.
  terimakasih dukungannya 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s