Ing Samodra Gegayuhan

esuk mruput nyandang tas,
nanging pawiyatan ora tau mentas,
nala rumangsa wes melas,
duh Gusti paringana rasa welas.

amba datan daksa,
nanging amba martani,
nglajengaken pawiyatan,
kanthi tan lirwa,
nganthi amba kuncara.

marga ora mesthi dyatmika,
ananta kalbu ing janaloka,
amba nampi paringanipun Gusti,
labuh wancinipun, amba widya.
ngangsu kawruh nganti pralaya.

hwpArt- Maret 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s