Nyobi Jujur sakderengipun Urip Mumur !

dino iki aku maturnuwun Gusti. Ati isah sitik teteg saka godane syetan. :)

dino iki aku maturnuwun Gusti. Ati isah sitik teteg saka godane syetan. 🙂

Jum’at esuk, tangi turu banjur nyimpuh marang Gusti. Njut nutukke gawean seng durung rampung. Garapan iki pancen ora sampurna, ora nyana biji yo mung suwidak. Yo nek isin, ati yo isin tenan. Na kepriye meneh, dadi wong pinter ora gampang. Nalika liyane garap mergo tanggane, aku teteg garap bareng kanca lan utekku seng ra sepira encere. Asile yo apik tenan, liyane wolungpuluh mundhak, dilalah aku mung suwidak.
Nek tak pikir aku yo bungah mergo beda saka liyane. Sanadyan ora sepira olehe, aku yo tetep ngregani utek seng mikir. Gusti Allah lan malaikate wis nyatet sitik bedhane. Insya Allah ana unggule dening liyane. Gusti paring beda marang manungsa ben pada isah ngregani siji marang liyane. Siti karo langit beda banget, nek aku mung isah dadi siti, muga-muga aku isah dadi panggon urip manugsa kang becik atine, luhur budhine, lan kondhang amergo prestasine. Nek aku isah dadi langite, muga-muga aku isah dadi atap kang apik, bakoh, lan isah dadi panggon sing aman.
Duh Gusti, tetegna ati amba Mu sing rung sepira. Donya pancen isine apus-apus, aku mung nyuwun agunging kekuatan ati, lan samodra rasa sabar. Mugi urip iki ora mumur koyo donya seng mumur pas kiamat amergo apus-apus.

Advertisements

5 thoughts on “Nyobi Jujur sakderengipun Urip Mumur !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s