Nglurug Tanpa Bala, Menang Tanpa Mala

Ora mbengi, ora awan, ora esuk rekasa
Nyandhang gawe amarga hamengku karsa
Duwe bala, ora mesthi dadi sela
Ora rumangsa nyela malah tekane mala.

Rumangsa duwe kanca, nanging ala
Rumangsa duwe kuasa, nanging adigang, adigung, adiguna
Rumangsane urip iki kahanan sing paling kepenak
Apa bae ra ngrumangsani marang tangga teparone.

Ngrumangsani menawa nyandhang gawe amung dadi rakasane pakan
Ngrumangsani tumindhak ala saya kondhang kaloka
Ora ngrumangsani esuk, awan, mbengi
Ana lintang, utawa srengenge, rumangsane deweke sing paling gedhe kuasane.

Rumangsa kaya mengkono rasane goblok tenan
Slera urip kaya uwong ngombe banyu
Ngombe sak butuhe utawa sak mareme
Banjur diselehke gelas iku menawa banyu mau uwis entek
Selajenge salit mara tandang ana kerongkong
Ngombe meneh menungsa iku nganthi deweke bombong ing penggalih
Pramila, urip iku ibarat banyu mau
Menawa uwis entek masane, entek uga uripe.

Kaya paribasan tiyang Jawi,
“Nglurug Tanpa Bala, Menang Tanpa Mala”
Nglawan perkara ala, tanpa bala
Ngrumangsani ala iku perkara ingkang wigati
Isah marai donya dadi bobrok.
Bala akeh ora mesthi menthes
Conto bae; Kurawa
Tumindhak ala lan bathil ingkang duweni bala akeh
Ananging tumindhak bathil bakal ilang saka donya kanthi ijin Gusti
Mula Kurawa mau kalah atase Padhawa sing mung wong lima.
Menang tanpa nekakke mala
Menang sajroning bener lan jujur
Hambok amung wong siji til mesthi bakal menang
Menang sajroning bener lan jujur
Ora bakal nekani mala sing luwih ala
Mula dasharna tumindhakmu amarga bener lan jujur,
Mesthi Gusti paring dalan sing lancar.

Pramila, saka paribasan mau jipuken wose ingkang jabaran sithik guritku.
Mugi tumindhak kita tansah wonten ing bener lan jujur, nglawan bathil lan ngadilke donya.
Mula dadi penerus ingkang rumangsa menawa donya bathil, ora perlu wedhi nglawan
Gusti bakal paring rahmat saha rasa kiat dumatheng kita, saengga dadhosaken generasi ingkang sae.
Amin~

September, Kalih ewu sekawan welas.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s