Endo, Semaya, Sulaya…

rinenggo wengi, sinawang mbulan
luputing raga wekasaning sukma
lekase laku iku
sumerep Gusti weruh lakon wagu.

endo nglakoni lelakon urip
semaya ngadhepi cilakaning dolananipun Gusti
sulaya amarga kebacut tresna slira menungsa.

ewadene urip iku dolananipun Gusti
ngrumangsani kabeh iki amung rinengganing donya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s